لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۸/۷۳۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۹/۷۷۷/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۱۲/۶۰۷/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۱۳/۴۲۶/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ توقف توليد توقف توليد
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۱۵/۹۶۳/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات