لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ استعلام بگیرید ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۱۴/۳۵۱/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ۱۴/۳۴۵/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I ۱۵/۸۷۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۱۹/۱۳۳/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۲۰/۲۵۵/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ توقف توليد ۱۳۹۹/۰۳/۲۷
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۲۴/۳۵۱/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات