لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۸/۷۳۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۹/۷۷۷/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۱۲/۶۰۷/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۱۳/۴۲۶/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ توقف توليد توقف توليد
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۱۵/۹۶۳/۰۰۰ ۲۴ ساعت
تلگرام اینستاگرام آپارات