لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۶/۲۶۲/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۷/۰۲۵/۷۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۹/۹۰۷/۴۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۱۰/۴۵۴/۱۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ ۶/۱۸۷/۵۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۱۱/۹۷۴/۶۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
تلگرام اینستاگرام آپارات