لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۶/۲۶۲/۳۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۷/۰۲۵/۷۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۹/۹۰۷/۴۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۱۰/۴۵۴/۱۸۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ ۶/۱۸۷/۵۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۱۱/۹۷۴/۶۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
تلگرام اینستاگرام آپارات