لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۷/۹۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۸/۸۸۹/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۱۱/۴۶۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۱۲/۲۰۵/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ توقف توليد توقف توليد
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۱۴/۵۱۲/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات