لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۱۱/۴۴۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۱۲/۶۰۷/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۱۳/۴۲۶/۰۰۰ ۲۴ ساعت
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ توقف توليد توقف توليد
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ناموجود ۲۴ ساعت
تلگرام اینستاگرام آپارات