لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۷/۷۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۸/۸۸۹/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۱۱/۴۶۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۱۲/۲۰۵/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ توقف توليد توقف توليد
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۱۴/۵۱۲/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات