مشاوره نصب رادیاتور :

1-برای نصب رادیاتور بهتر است با نمایندگی مجاز شرکت بوتان تماس حاصل فرمایید .
2-رادیاتور ها باید آب بند باشند وچکه نداشته باشند.