متعلقات و لوازم تاسیساتی

کیت نصب رادیاتور
Butano
توضیحات بیشتر تماس بگیرید
قیمت : ۸۵۰/۰۰۰ ریال
  • کیت نصب رادیاتور
  • کیت نصب رادیاتور
کیت شیر وشیلنگ و صافی
Butano
توضیحات بیشتر تماس بگیرید
قیمت : ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال
  • کیت شیر وشیلنگ
  • کیت نصب شیر و شیلنگ
سختی گیر مغناطیسی آب
Butano
توضیحات بیشتر تماس بگیرید
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰ ریال
  • سختی گیر مغناطیسی آب
  • سختی گیر آب جلو گیری از جرم گرفتن پکیج دیواری
سختی گیر پلی فسفات
Butano
توضیحات بیشتر تماس بگیرید
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰ ریال
  • سختی گیر پلی فسفات
  • سختی گیر آب جلو گیری از جرم گرفتن پکیج دیواری
دودکش دو جداره
Butano
توضیحات بیشتر تماس بگیرید
قیمت : ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال
  • دودکش دو جداره
  • دودکش
تلگرام اینستاگرام آپارات