متعلقات و لوازم تاسیساتی

کیت نصب رادیاتور
Butano
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۷۰۰/۰۰۰ ریال
  • کیت نصب رادیاتور
  • کیت نصب رادیاتور
کیت شیر وشیلنگ
Butano
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
  • کیت شیر وشیلنگ
  • کیت نصب شیر و شیلنگ
سختی گیر مغناطیسی آب
Butano
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۸۰۰/۰۰۰ ریال
  • سختی گیر مغناطیسی آب
  • سختی گیر آب جلو گیری از جرم گرفتن پکیج دیواری
سختی گیر پلی فسفات
Butano
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • سختی گیر پلی فسفات
  • سختی گیر آب جلو گیری از جرم گرفتن پکیج دیواری
دودکش دو جداره شرکت بوتان
Butano
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال
  • دودکش دو جداره شرکت بوتان
  • دودکش
تلگرام اینستاگرام آپارات