پکیج شوفاژ دیواری های بوتان

perla pro 32rsi
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
 • پکیج شوفاژ دیواری بوتان perla pro 32rsi
 • 24 ماه ضمانت
parma24rsi
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۱۹/۹۳۰/۰۰۰ ریال
 • پکیج شوفاژ دیواری بوتان parma24rsi
 • 24 ماه ضمانت
parma22rsi
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۱۸/۴۸۰/۰۰۰ ریال
 • پکیج شوفاژ دیواری بوتان parma22rsi
 • 24 ماه ضمانت
verona 24rsi
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۲۱/۲۴۷/۰۰۰ ریال
 • پکیج شوفاژ دیواری بوتانverona 24rsi
 • 24 ماه ضمانت

پکیج شوفاژ دیواری های بوش ، بوتان

WBN۶۰۰۰- ۳۵C RN
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
 • پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰- ۳۵C RN
 • 24 ماه ضمانت
WBN۶۰۰۰-۲۸C RN
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۴۰/۶۲۵/۰۰۰ ریال
 • پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰-۲۸C RN
 • 24 ماه ضمانت
WBN۶۰۰۰-۲۴C RN
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۳۵/۶۵۰/۰۰۰ ریال
 • پکیج شوفاژ دیوری بوش WBN۶۰۰۰-۲۴C RN
 • 24 ماه ضمانت

رادیاتور های بوتان

vittoria
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
 • رادیاتور های ایتالیایی vittoria
 • قیمت بابت هر یک پره رادیاتور می باشد
il primo
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۲۸۰/۰۰۰ ریال
 • رادیاتور های ایتالیایی il primo
 • قیمت بابت هر یک پره رادیاتور می باشد
Elena
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
 • رادیاتور های ایتالیایی Elena
 • قیمت بابت هر یک پره رادیاتور می باشد

حوله خشک کن های بوتان

حوله خشک کن 19 لول بوتان
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
 • حوله خشک کن 19 لول بوتان
 • فولادی
حوله خشک کن 14 لول
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۱/۲۶۴/۰۰۰ ریال
 • حوله خشک کن 14 لول بوتان
 • فولادی
حوله خشک کن 10لول بوتان
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۹۹۰/۰۰۰ ریال
 • حوله خشک کن 10 لول بوتان
 • فولادی

متعلقات و لوازم تاسیساتی

کیت نصب رادیاتور
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۴۵۰/۰۰۰ ریال
 • کیت نصب رادیاتور
 • کیت نصب رادیاتور
کیت شیر وشیلنگ
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۷۵۰/۰۰۰ ریال
 • کیت شیر وشیلنگ
 • کیت نصب شیر و شیلنگ
سختی گیر مغناطیسی آب
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۲۵۰/۰۰۰ ریال
 • سختی گیر مغناطیسی آب
 • سختی گیر آب جلو گیری از جرم گرفتن پکیج دیواری
سختی گیر پلی فسفات
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
قیمت : ۳۵۰/۰۰۰ ریال
 • سختی گیر پلی فسفات
 • سختی گیر آب جلو گیری از جرم گرفتن پکیج دیواری

آبگرمکن های دیواری بوتان

B4208i
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
 • آبگرمکن های کم فشار B4208i
 • 3سال ضمانت
B3112
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
 • آبگرمکن های کم فشار B3112
 • 3سال ضمانت
B5518rs
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
 • آبگرمکن های کم فشار B5518rs
 • 3سال ضمانت
B5418rs
image
توضیحات بیشتر خارج از سفارش
 • آبگرمکن های کم فشار B5418rs
 • 3 سال ضمانت