لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بی تا
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۲ فن دار آنالوگ ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۴ فن دار آنالوگ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات