لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بی تا
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۲ فن دار آنالوگ ۳۳/۴۵۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۴ فن دار آنالوگ ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
تلگرام اینستاگرام آپارات