لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بی تا
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۲ فن دار آنالوگ ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۴ فن دار آنالوگ ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات