لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بی تا
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۲ فن دار آنالوگ ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۴ فن دار آنالوگ ۵۹/۸۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات