لیست قیمت حوله خشک کن های فولادي
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
حوله خشک کن ۱۰ لول ۱/۵۵۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
حوله خشک کن ۱۴ لول ۱/۹۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
حوله خشک کن ۱۹ لول ۲/۳۵۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
تلگرام اینستاگرام آپارات