لیست قیمت رادیاتور بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
رادیاتور Il Primo آکس ۳۵۰ ۲۲۸.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
رادیاتور Il Primo آکس ۵۰۰ ۲۴۳,۷۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
رادیاتور Il Primo آکس ۶۰۰ ۳۰۴.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
رادیاتور Elena آکس ۳۵۰ ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
رادیاتور Elena آکس ۵۰۰ ۲۴۸,۵۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
رادیاتور Elena آکس ۶۰۰ ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
رادیاتور Vittoria آکس ۳۵۰ ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
رادیاتور Vittoria آکس ۵۰۰ ۲۴۸,۵۲۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
رادیاتور Vittoria آکس ۶۰۰ ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷