لیست قیمت رادیاتور بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
رادیاتور Il Primo آکس ۳۵۰ ۲۲۸.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
رادیاتور Il Primo آکس ۵۰۰ ۲۴۳,۷۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
رادیاتور Il Primo آکس ۶۰۰ ۳۰۴.۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
رادیاتور Elena آکس ۳۵۰ ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
رادیاتور Elena آکس ۵۰۰ ۲۴۸,۵۲۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
رادیاتور Elena آکس ۶۰۰ ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
رادیاتور Vittoria آکس ۳۵۰ ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
رادیاتور Vittoria آکس ۵۰۰ ۲۴۸,۵۲۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
رادیاتور Vittoria آکس ۶۰۰ ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷