لیست قیمت رادیاتور بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
رادیاتور Il Primo آکس ۳۵۰ ۲۲۸.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
رادیاتور Il Primo آکس ۵۰۰ ۲۴۳,۷۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
رادیاتور Il Primo آکس ۶۰۰ ۳۰۴.۰۰۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
رادیاتور Elena آکس ۳۵۰ ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
رادیاتور Elena آکس ۵۰۰ ۲۴۸,۵۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
رادیاتور Elena آکس ۶۰۰ ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
رادیاتور Vittoria آکس ۳۵۰ ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
رادیاتور Vittoria آکس ۵۰۰ ۲۴۸,۵۲۰ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
رادیاتور Vittoria آکس ۶۰۰ ناموجود ۱۳۹۶/۰۴/۲۷