لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۲ ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۲۲/۱۰۷/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ توقف تولید ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۲I ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ۲۴/۸۴۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I توقف تولید ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۳۰/۳۰۷/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۳۲/۰۸۳/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ توقف توليد ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۴۲۰۸I ناموجود ۲۴ ساعت
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۳۵/۳۵۷/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم توربو ۴۱۱۵ ۲۲/۲۶۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز توربو ۴۲۱۵ ۲۴/۹۹۵/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم توربو ۴۱۱۸ ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
آبگرمکن آیونایز توربو ۴۲۱۸ ۲۷/۶۳۸/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷

آبگرمکن های دیواری بوتان

B4218
image
توضیحات بیشتر
  • آبگرمکن آیونایز توربو 4218
  • 3 سال ضمانت
B4118
image
توضیحات بیشتر
  • آبگرمکن شمعک دائم توربو 4118
  • 3 سال ضمانت
B4215i
image
توضیحات بیشتر
  • آبگرمکن آیونایز توربو 4215
  • 3 سال ضمانت
B4115
image
توضیحات بیشتر
  • آبگرمکن شمعک دائم توربو 4115
  • 3 سال ضمانت
تلگرام اینستاگرام آپارات