پکیج شوفاژ دیواری های بوتان

parma24rsi
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • پارما 24 فن دار
 • 24 ماه ضمانت
perla pro 32rsi
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • پرلا پرو 32 فن دار
 • 24 ماه ضمانت
parma22rsi
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : ۸۵/۲۰۰/۰۰۰ ریال
 • پارما 22 فن دار
 • 24 ماه ضمانت
perla pro24rsi
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • پرلا پرو 24 فن دار
 • 24 ماه ضمانت
Pavia 24 rsi
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : ۱۰۰/۸۰۰/۰۰۰ ریال
 • پاویا 24 فن دار
 • 24 ماه ضمانت
perla pro 28 rsi
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • پرلا پرو 28 فن دار
 • 24 ماه ضمانت

پکیج شوفاژ دیواری بی تا

Bita 26 s
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • بی تا 26 فن دار
 • 24 ماه ضمانت
Bita 24 s
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • بی تا 24 فن دار
 • 24 ماه ضمانت
Bita 22 s
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • بی تا 22 فن دار
 • 24 ماه ضمانت

پکیج شوفاژ دیواری های بوش ، بوتان

WBN6000-24C RN
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : - ریال
 • پکیج شوفاژ دیوری بوش WBN۶۰۰۰-۲۴C RN
 • 24 ماه ضمانت
WBN6000-28C RN
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : - ریال
 • پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰-۲۸C RN
 • 24 ماه ضمانت
WBN6000- 35C RN
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : - ریال
 • پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰- ۳۵C RN
 • 24 ماه ضمانت

شوفاژ های چگالشی پر قدرت

شوفاژ های چگالشی با قدرت
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : - ریال
 • high power
 • قابلیت اتصال به هم (کوپل)

رادیاتور های بوتان

Elena
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : - ریال
 • رادیاتور های ایتالیایی Elena
 • قیمت بابت هر یک پره رادیاتور می باشد
vittoria
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : - ریال
 • رادیاتور های ایتالیایی vittoria
 • قیمت بابت هر یک پره رادیاتور می باشد
il primo
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۱/۳۵۰/۰۰۰ ریال
 • رادیاتور های ایتالیایی il primo
 • قیمت بابت هر یک پره رادیاتور می باشد

رادیاتور های پنلی بوتان

رادیاتور پنلی 140سانت
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۱۴/۹۸۰/۰۰۰ ریال
 • رادیاتور پنلی 140سانت
 • 12 سال ضمانت
رادیاتور پنلی 80 سانت
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۸/۵۶۰/۰۰۰ ریال
 • رادیاتور پنلی 80 سانت
 • 12 سال ضمانت
رادیاتور پنلی 120 سانت
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۱۲/۸۴۰/۰۰۰ ریال
 • رادیاتور پنلی 120 سانت
 • 12 سال ضمانت
رادیاتور پنلی 60 سانت
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۶/۴۲۰/۰۰۰ ریال
 • رادیاتور پنلی 60 سانت
 • 12 سال ضمانت
رادیاتور پنلی 100 سانت
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ ریال
 • رادیاتور پنلی 100 سانت
 • 12 سال ضمانت

حوله خشک کن های فولادي

حوله خشك كن 10 لول بوتان
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۳/۹۷۴/۰۰۰ ریال
 • حوله خشک کن 10 لول بوتان
 • فولادی
حوله خشک کن 14 لول
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۴/۶۳۸/۰۰۰ ریال
 • حوله خشک کن 14 لول بوتان
 • فولادی
حوله خشک کن 19 لول
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۴/۹۵۴/۰۰۰ ریال
 • حوله خشک کن 19 لول بوتان
 • فولادی
حوله خشک کن 7 لول بوتان
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : ۲/۹۵۰/۰۰۰ ریال
 • حوله خشک کن 7 لول بوتان
 • 5 سال ضمانت

آبگرمکن های دیواری بوتان

B3315if
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۳۰/۳۰۷/۰۰۰ ریال
 • آبگرمکن های کم فشار B3315if
 • 3سال ضمانت
B3318if
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : ۳۲/۰۸۲/۰۰۰ ریال
 • آبگرمکن های کم فشار B3318if
 • 3سال ضمانت
B4115
image
توضیحات بیشتر ناموجود
قیمت : ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
 • آبگرمکن شمعک دائم توربو 4115
 • 3 سال ضمانت
B3115
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 • آبگرمکن های کم فشار B3115
 • 3 سال ضمانت

متعلقات و لوازم تاسیساتی

سختی گیر پلی فسفات
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۸۰۰/۰۰۰ ریال
 • سختی گیر پلی فسفات
 • سختی گیر آب جلو گیری از جرم گرفتن پکیج دیواری
سختی گیر مغناطیسی آب
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۶۰۰/۰۰۰ ریال
 • سختی گیر مغناطیسی آب
 • سختی گیر آب جلو گیری از جرم گرفتن پکیج دیواری
کیت شیر وشیلنگ و صافی
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال
 • کیت شیر وشیلنگ
 • کیت نصب شیر و شیلنگ
کیت نصب رادیاتور
image
توضیحات بیشتر اضافه به سبد
قیمت : ۱/۶۰۰/۰۰۰ ریال
 • کیت نصب رادیاتور
 • کیت نصب رادیاتور

آموزش ها

جرم گیری مبدل کالدا ونزیا بوتان

راهنمای پر کردن فشار بار پکیج پرلا (perla)

مونتاژ کردن پکیج کالدا ونزیا بوتان

تاریخچه شرکت بوتان

شرکت صنعتی بوتان سهامی تولید کننده لوازم خانگی گاز سوز شامل ( آبگرمکن دیواری بوتان و پکیج شوفاژ دیواری بوتان و رادیاتور های پره ای بوتان آلومینیومی )

محمود خلیلی (1353-1284) یکی از پیشروان صنعت درایران است . چنانچه نمی توان به توسعه صنعت برق بهره مندی کشور از آب  و ایجاد شرایط لازم برای استفاده از گاز اشاره کرد و از او نامی به میان نیاورد .

وی نخستین کسی است که در صنعت گاز با همت و کوشش بسیار از هدر رفتن این سرمایه ارزشمند در ایران جلوگیری کرد و با تلاش او مصارف صنعتی و خانگی گاز مایع امکان پذیر شد .

****

منصوره خلیلی اولین فرزند محمود خلیلی است او از سی شش سال خدمت در شرکت بوتان مدت پنج سال با پدرش همکاری نزدیک داشته است . وی در این کتاب خاطرات و یافته های مربوط به پدر را روایت می کند.

تاسیس کارخانه چینی سازی :

اندیشه های نو به ویژه در راستای توسعه های صنعتی هرگز خلیلی را را رها نمی کرد و او که دائم افکار تازه ای در سر می پروراند  این بار به فکر تاسیس کارخانه چینی سازی می افتد .  او همیشه روی این موضوع بسیار تاکید داشت که باید صنایعی در ایران ایر شود که حتی المقدور کمتر به مواد اولیه خارجی نیاز داشته باشند و از آنچه در داخل کشور موجود است استفاده کنند و در همین راستا در تاریخ 1322 قرار دادی با آقای مهندس عباس شهید زاده منعقد می کند و ایشان به سرمایه خلیلی و شرکا با دریافت حقوق 6000 ریال دست به کار تحقیقات در این زمینه می شود . مقدمات کار هم آماده می گردد و خلیلی اقدام به کار ساخت کارخانه می کند که متاسفانه شرایط  و مشکلات مملکتی در آن برهه موانع گوناگونی بر سر راهش ایجاد می کنند و کار مفید و موثر اشتغال زا به ثمر نمی رسد و نیمه کاره رها می شود.

تاسیس شرکت سهامی صنعتی بوتان

در سال 1343 شرکت صنعتی بوتان به صورت یک شرکت مستقل از شرکت بوتان با مسئولیت محدود جدات شد و بدین گونه به ثبت رسید :

شرکت سهامی صنعتی بوتان در تاریخ ششم مهرماه 1342 تحت شماره 9466 در این اداره به ثبت رسیده است .

1- نام ونوع شرکت : شرکت صهامی صنعتی بوتان

2- موضوع شرکت : تاسیسی و به کار انداختن و بهره برداری کارخانجات سازندگی سیلندر و مخازن ذخیره گازو ساختن هر نوع وسیله مربوط به لوازم گاز سوز و مونتاژ آنها اعم از صنایع فلزی و لعاب کاری و فروش آن در داخل کشور و در صورت امکان صدور آن به خارج از کشور و ورود ماشین آلات و مواد اولیه و لوازم کار مربوطه.

3- مرکز اصلی شرکت : تهران خ سعدی شماره 672. کارخانه : بهران جاده ساوه جنب ایستگاه راآهن تپه سفید

4- مدت شرکت : از تاریخ بیستم شهریور ماه یکهزار و سیصد و چهل و سه به مدت نا محدود.

5- تابعیت شرکت : ایرانی

شرکت صنعتی بوتان پس از استقلال یافتن و به ثبت رسیدن  با سرعت بیشتری توسعه یافت . در سال 1347 ظرفیت تولید سیلندر در شرکت صنعتی بوتان روزانه صد عدد بود که البته هنوز نظامات سیلندر سازی و کلیه عملیات آن به صورت مکانیزه در نیامده بود .

در سال 1354 تولید مخزن دو کیلویی معروف به پیک نیک با ظرفیت روزانه 200 عد از خط تولید سیلندر جدا شد و تولید هر دو محصول با نرخ سریعی رشد کرد به طوری که در سال 60 علیرغم محدودیت های ارزی که مانع تولید با ظرفیت کامل می شد مجموع تولید این دو محصول در سال بعد به 900000عدد رسید و چنانچه تولید سیلندر پیک نیک در شرکت خدمات مهندسی بوتان را که با مجوز این شرکت در مشهد تولید می گردید به حساب آوریم تولید دو نوع سیلندر یازده کیلویی و دو کیلویی در گروه بوتان به متجاوز 1200000 عدد در سال رسید که بزرگترین رقم تولید در آسیا بود.

در حال حاضر شرکت صنعتی بوتان سرافرازانه این ادعا را دارد که در ساخت کلیه لوازم گاز سوز خانگی و تجاری عالیت نموده است و تا به حال متجاوز از 200 نوع لوازم گاز سوز را که غالبا برای اولین بار در کشور ساخته شده تولید و به بازار عرضه کرده است . انواع اجاق هی دو شعله -5/2 شعله – پلو پز دو شعله –سه شعله – چهارشعله – فرهای کابین دار با پیلوت – انواع اجاق های فر دار و چندین نوبخاری بسیار شکیل و ... ساخت این شرکت به فراونی به دست مشتریانش رسیده است .

شرکت صنعتی بوتان علاوه بر سیلندر های که برای شرکت بوتان می ساخت سیلندر های مورد نیاز سایر شرکت های توزیع کننده گاز مایع را هم تولید می کرد . رگولاتور های گاز برای اولین بار در ایران توسط شرکت بوتان ساخته شد. شرکتی که در ابتدای کار تمامی وسایل گاز سوز را از خارج از کشور وارد می کرد چنان با شتاب پیش رفت که در حال حاضر 95٪ قطعات آبگرم کن به دست توانای کارگر ایرانی ئ در داخل  کشور ساخته می شود و مفتخر است که اعظم نیاز آبگرم کن مملکت را برآورده می کند. تولید آبگرمکن های بوتان در سال 1383 به 600000 دستگاه رسید.

تولید آبگرمکن دیواری نقطه ی عطفی در تاریخ شرکت بود زیرا شرکت با تولید این محصول استراتژی تولید خود را تغییر داد.

قبل از این استراتژی تولید در شرکت مبتنی بر ساخت حداکثر قطعات درداخل کارخانه بود . هم زمان با تولید آبگرمکن های دیواری روش تولید قطعات توسط دیگران مورد توجه قرار گرفت . این استراتژی انعطاف و توان بیشتری را برای شرکت به ارمغان آورد . ظرف مدت 13 سال تولید آبگرمکن بیش از ده برابر شد و محصولی که در سال 1367 غالب قطعاتش از خارج کشور تامین می شد اکنون فقط 5٪ آن از خارج وارد می شود .

کیفبت ارتقا پیدا کرده و قیمت ها هم نیز در مقیاس جهانی رقابتی است . با راه اندازی کارخانه مس سرچشمه و تولید انواع ورق های مسی و لوله های مسی تسمه های مسی  در این کارخانه و ارزبری بالای واردات مبدل وارداتی شرکت صنعتی بوتان را برآن داشت که با استفاده از این امکانات طرح تولید مبدل مسی را در دستور کار خود قرار داده و بار دیگر در جهت منافع ملی گام برداشته و خدمتگزاری خویش را به این آب و خاک به اثبات برساند.

شرکت صنعتی بوتان در راستای اهداف دولت در خصوص طرح انتقال کارخانجات از مراکز شهر های بزرگ به شهر های صنعتی علیرغم تمام مصائب و مشکلات واحد های تولیدی خود را در تابستان 1381 از تپه سفید به شهرک صنعتی کاوه واقع در شهر ساوه انتقال داد . یکی از همکاران که هنگام نقل و انتقال در کارخانه حضور داشت در حالی که از شدت هیجان صدایش می لرزید گفت خبر خوشی دارم امروز پرس بزرگ آقا جان در کارخانه ساوه نصب شد...

و پس از شرکت بوتان برخی لوازم خانگی غیر گاز سوز را به بازار عرضه کرد شامل: جارو برقی وماکروویو و کولر های گازی و پکیج شوفاژ دیواری و رادیاتور های پره ای بوتان در اختیار مردم عزیز ایران قرار گرفت.