براي در خواست خدمات پس از فروش با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد

خط ثابت:                                                                      ۰۲۱۶۶۱۲۰۲۴۴

خط ثابت:                                                                      ۰۲۱۶۶۱۲۰۲۵۸

خدمات پس از فروش مركز تهران :                              ۰۹۳۹۱۲۲۰۱۹۶

ساعت تماس :                                                                          ۹ الی ۲۰