لیست قیمت آبگرمکن های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۵ ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۳۱۱۸ ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۵I ۲۰/۷۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز بدون شمعک B۳۲۱۸I ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۵if ۲۵/۲۵۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
آبگرمکن آیونایز فن‌دار B۳۳۱۸if ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
آبگرمکن شمعک دائم B۴۱۰۸ توقف توليد ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
آبگرمکن محفظه احتراق بسته B۵۴۱۸rs ۲۹/۴۶۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷

آبگرمکن های دیواری بوتان

B5418rs
image
توضیحات بیشتر
  • آبگرمکن های کم فشار B5418rs
  • 3 سال ضمانت
B4108
image
توضیحات بیشتر
  • آبگرمکن های کم فشار B4108
  • 3سال ضمانت
B3318if
image
توضیحات بیشتر
  • آبگرمکن های کم فشار B3318if
  • 3سال ضمانت
B3315if
image
توضیحات بیشتر
  • آبگرمکن های کم فشار B3315if
  • 3سال ضمانت
تلگرام اینستاگرام آپارات