لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
سختی گیر مغناطیسی آب ۵۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
سختی گیر پلی فسفات ۷۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
كيت نصب رادياتور ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
تلگرام اینستاگرام آپارات