لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
سختی گیر مغناطیسی آب ۷۵۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
سختی گیر پلی فسفات ۷۵۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
كيت نصب رادياتور ۸۵۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
تلگرام اینستاگرام آپارات