لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
سختی گیر مغناطیسی آب ۷۵۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
سختی گیر پلی فسفات ۷۵۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
كيت نصب رادياتور ۷۷۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات