لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
سختی گیر مغناطیسی آب ۳۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
سختی گیر پلی فسفات ۶۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
كيت نصب رادياتور ۷۵۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات