لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۳/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سختی گیر مغناطیسی آب ۶۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
سختی گیر پلی فسفات ۸۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
كيت نصب رادياتور ۱/۲۵۰/۰۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات