لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
سختی گیر مغناطیسی آب ۳۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
سختی گیر پلی فسفات ۶۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
كيت نصب رادياتور ۷۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات