لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری های بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری CV۴۲۴S ناموجود ۱۳۹۶/۰۵/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری ‍parma ۲۲ rsi ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری verona ۲۴ rsi ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری perla pro ۲۴ rsi ۱۷,۷۵۰,۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواریperla pro ۲۸ rsi ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ ۲۴ ساعت
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴ ساعت