لیست قیمت پکیج های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری CV۴۲۴S ۱۴.۱۰۷.۷۹۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری ‍Calda Venezia ۲۴KI ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌ سیلد (محفظه احتراق بسته) Calda Venezia ۲۴KIS ۱۶.۴۴۸.۱۷۴ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Calda Venezia ۲۸KI ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Calda Venezia ۲۸KIS ۱۷.۳۰۱.۱۷۹ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Optima ۲۴KI ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Optima ۲۴KIS ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Optima ۲۴KIS Silver ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Optima ۲۸KI ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته)Optima ۲۸KIS ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری چگالشیOptima ۲۵C (به همراه دودکش) ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری چگالشی Optima Alta ۳۵C( به همراه دودکش) ۴۹.۵۰۲.۰۸۳ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری۲۸ Benessere Pro ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Benessere Pro ۳۰KIS ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Nuova Acqua ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Roma ۲۴KI ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma ۲۴KIS ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma ۲۸KIS ناموجود ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراق بسته فن دار perla pro۲۴rsi ۱۷.۷۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراق بسته فن دار perla pro۲۸rsi ۱۸.۹۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتانverona۲۴rsi ۱۶.۶۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراف بسته parma۲۲rsi ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷