لیست قیمت پکیج های دیواری بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری CV۴۲۴S ۱۴.۱۰۷.۷۹۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری ‍Calda Venezia ۲۴KI ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌ سیلد (محفظه احتراق بسته) Calda Venezia ۲۴KIS ۱۶.۴۴۸.۱۷۴ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Calda Venezia ۲۸KI ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Calda Venezia ۲۸KIS ۱۷.۳۰۱.۱۷۹ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Optima ۲۴KI ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Optima ۲۴KIS ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Optima ۲۴KIS Silver ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Optima ۲۸KI ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته)Optima ۲۸KIS ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری چگالشیOptima ۲۵C (به همراه دودکش) ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری چگالشی Optima Alta ۳۵C( به همراه دودکش) ۴۹.۵۰۲.۰۸۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری۲۸ Benessere Pro ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Benessere Pro ۳۰KIS ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Nuova Acqua ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری Roma ۲۴KI ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma ۲۴KIS ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) Roma ۲۸KIS ناموجود ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۰۸/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراق بسته فن دار perla pro۲۴rsi ۱۷.۷۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراق بسته فن دار perla pro۲۸rsi ۱۸.۹۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتانverona۲۴rsi ۱۶.۶۵۰.۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بوتان محفظه احتراف بسته parma۲۲rsi ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷