لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری های بوتان
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری ‍parma ۲۲ rsi ۱۸/۴۸۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری verona ۲۴ rsi ۲۱/۲۴۷/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری perla pro ۲۴ rsi ۲۳/۷۴۵/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواریperla pro ۲۸ rsi ۲۵/۱۱۸/۰۰۰ ۲۴ ساعت
دودکش دوجداره مخصوص مدل‌های روم‌سیلد (محفظه احتراق بسته) ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بوتان perla pro ۳۲ rasi ۲۸/۵۶۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بوتان parma ۲۴ rsi ۱۹/۹۳۵/۰۰۰ ۲۴ ساعت