جلو گیری از کاهش ایمنی و افزایش عمر پکیج (شوفاژ) دیواری :

جلو گیری از کاهش ایمنی و افزایش عمر پکیج (شوفاژ) دیواری :

 

 

 

بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد که باعث آتش سوزی شود و باعث خرابی قطعات الکترونیکی شود .

حدالقل فاصله ی دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد برای سرویس های آینده .

حدالقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 15ساتی متر باشد برای سرویس های آینده .

حدالقل فاصله از کف تا زیر پکیج 120سانتی متر باشد طبق استاندارد .

حداقل فاصله ی عمودی از کلاهک تعدیل پکیج ( شوفاژ ) دیواری تا دریچه دودکش باید نهایتا 30 سانتیمتر باشد .هرگز نباید کلاهک تعدیل پکیج