پشتیبانی آنلاین

zarbdar

خانه ← محصولات

لیست قیمت پکیج بوتان: لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری های بوتان

parma 26 rsi digital
 • پارما 26 فن دار دیجیتال
۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
parma 24 rsi digital
 • پارما 24 فن دار دیجیتال
۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
Pavia 24 rsi
 • پاویا 24 فن دار
۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
perla pro 32rsi
 • پرلا پرو 32 فن دار
۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
parma24rsi
 • پارما 24 فن دار
۹/۴۸۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
parma22rsi
 • پارما 22 فن دار
۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
verona 24rsi
 • پکیج شوفاژ دیواری بوتانverona 24rsi
توقف توليد تومان
تماس بگیرید
perla pro 28 rsi
 • پرلا پرو 28 فن دار
۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
perla pro24rsi
 • پرلا پرو 24 فن دار
۱۴/۳۷۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
cv424s
 • پکیج شوفاژ دیواری cv424s
توقف تولید تومان
تماس بگیرید
roma 28 kis
 • پکیج های دیواری roma 28 kis
roma 24 kis
 • پکیج های دیواری roma 24 kis
optima 25 c
 • پکیج های دیواری optima 25 c
optima 28 kis
 • پکیج های دیواری optima 28 kis
optima 24 kis silver
 • پکیج های دیواری optima 24 kis silver
optima 24 kis
 • پکیج های دیواری optima 24 kis
nuova acqua
 • پکیج های دیواری nuova acqua
calda venezia 28 kis
 • پکیج های دیواری calda venezia 28 kis
calda venezia 28 ki
 • پکیج های دیواری calda venezia 28 ki
calda venezia 24 kis
 • پکیج های دیواری calda venezia 24 kis
BN324
 • پکیج های دیواری BN324
benessere pro 30 kis
 • پکیج های دیواری benessere pro 30 kis
benessere pro
 • پکیج های دیواری benessere pro

پکیج شوفاژ دیواری بی تا

Bita 26 s
 • بی تا 26 فن دار
۹/۷۷۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
Bita 24 s
 • بی تا 24 فن دار
۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
Bita 22 s
 • بی تا 22 فن دار
۹/۰۶۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

ایرتور پن

ir tur pan 26 s
 • ایرتور پن 26 فن دار
۱۰/۵۳۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
ir tur pan 24 s
 • ایرتور پن 24 فن دار
۱۰/۱۳۵/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
ir tur pan 22 s
 • ایرتور پن 22 فن دار
۹/۷۵۶/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

پکیج شوفاژ دیواری های بوش ، بوتان

WBN6000- 35C RN
 • پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰- ۳۵C RN
WBN6000-28C RN
 • پکیج شوفاژ دیواری بوش WBN۶۰۰۰-۲۸C RN
WBN6000-24C RN
 • پکیج شوفاژ دیوری بوش WBN۶۰۰۰-۲۴C RN

شوفاژ های چگالشی پر قدرت

شوفاژ های چگالشی با قدرت
 • high power
توقف تولید تومان
تماس بگیرید

رادیاتور های پنلی بوتان

رادیاتور پنلی 140سانت
 • رادیاتور پنلی 140سانت
۲/۵۲۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
رادیاتور پنلی 120 سانت
 • رادیاتور پنلی 120 سانت
۲/۱۶۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
رادیاتور پنلی 80 سانت
 • رادیاتور پنلی 80 سانت
۱/۴۴۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
رادیاتور پنلی 100 سانت
 • رادیاتور پنلی 100 سانت
۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
رادیاتور پنلی 60 سانت
 • رادیاتور پنلی 60 سانت
۱/۰۸۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

رادیاتور های بوتان

vittoria
 • رادیاتور های ایتالیایی vittoria
۲۳۲/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
il primo
 • رادیاتور های ایتالیایی il primo
۲۳۰/۰۰۰ تومان ۲۳۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
Elena
 • رادیاتور های ایتالیایی Elena
۲۳۲/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

حوله خشک کن بوتان; لیست قیمت حوله خشک کن های فولادي1401

حوله خشک کن 7 لول بوتان
 • حوله خشک کن 7 لول بوتان
۳۸۸/۰۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
حوله خشک کن 19 لول
 • حوله خشک کن 19 لول بوتان
۷۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
حوله خشک کن 14 لول
 • حوله خشک کن 14 لول بوتان
۶۲۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
حوله خشك كن 10 لول بوتان
 • حوله خشک کن 10 لول بوتان
۵۲۶/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

ابگرمکن دیواری بوتان; لیست قیمت ابگرمکن دیواری بوتان 1401

B4218
 • آبگرمکن آیونایز توربو 4218
۴/۰۲۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
B4118
 • آبگرمکن شمعک دائم توربو 4118
۳/۶۳۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
B4215i
 • آبگرمکن آیونایز توربو 4215
۳/۶۳۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
B4115
 • آبگرمکن شمعک دائم توربو 4115
۳/۲۳۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
رادیاتور پنلی 60 سانت
 • رادیاتور پنلی 60 سانت
۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
رادیاتور پنلی 80 سانت
 • رادیاتور پنلی 80 سانت
۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
B4208i
 • آبگرمکن های کم فشار B4208i
B3112
 • آبگرمکن های کم فشار B3112
B5518rs
 • آبگرمکن های کم فشار B5518rs
B5418rs
 • آبگرمکن های کم فشار B5418rs
۵/۱۴۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
B4108
 • آبگرمکن های کم فشار B4108
B3318if
 • آبگرمکن های کم فشار B3318if
۴/۲۴۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
B3315if
 • آبگرمکن های کم فشار B3315if
۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
B3218i
 • آبگرمکن های کم فشار B3218i
B3215i
 • آبگرمکن های کم فشار B3215i
۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
B3212 i
 • آبگرمکن های کم فشار B3212 i
B3118
 • آبگرمکن های کم فشار B3118
B3115
 • آبگرمکن های کم فشار B3115
۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

متعلقات و لوازم تاسیساتی

کیت نصب رادیاتور پنلی یا حوله ای
 • کیت نصب رادیاتور پنلی یا حوله ای
۲۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
پک دودکش استیل
 • پک دودکش استیل آبگرمکن دیواری
۲۵۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
کیت نصب رادیاتور
 • کیت نصب رادیاتور
۳۵۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
کیت نصب پکیج
 • کیت نصب پکیج
۸۰۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
سختی گیر مغناطیسی آب
 • سختی گیر مغناطیسی آب
۸۵/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
سختی گیر پلی فسفات
 • سختی گیر پلی فسفات
۱۷۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید
دودکش دو جداره
 • دودکش دو جداره
۴۵۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

آبگرمکن مخزن دار بوتان

Nobel 80 G
 • نوبل 80 گالن گاز سوز
Nobel 50 G
 • نوبل 50 گالن گاز سوز
۲/۹۴۰/۰۰۰ تومان
تماس بگیرید

آبگرمکن برقی بوتان

تلگرام اینستاگرام آپارات