لیست قیمت حوله خشک کن های فولادي
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
حوله خشک کن ۱۰ لول ۳/۹۷۴/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
حوله خشک کن ۱۴ لول ۴/۶۳۸/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
حوله خشک کن ۱۹ لول ۴/۹۵۴/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
حوله خشک کن ۷ لول ۲/۹۵۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷

حوله خشک کن های فولادي

حوله خشک کن 7 لول بوتان
image
توضیحات بیشتر
  • حوله خشک کن 7 لول بوتان
  • 5 سال ضمانت
حوله خشک کن 19 لول
image
توضیحات بیشتر
  • حوله خشک کن 19 لول بوتان
  • فولادی
حوله خشک کن 14 لول
image
توضیحات بیشتر
  • حوله خشک کن 14 لول بوتان
  • فولادی
حوله خشك كن 10 لول بوتان
image
توضیحات بیشتر
  • حوله خشک کن 10 لول بوتان
  • فولادی
تلگرام اینستاگرام آپارات