لیست قیمت حوله خشک کن های فولادي
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
حوله خشک کن ۱۰ لول ۲/۸۸۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
حوله خشک کن ۱۴ لول ۳/۷۱۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
حوله خشک کن ۱۹ لول ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
تلگرام اینستاگرام آپارات