لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بی تا
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۲ فن دار آنالوگ ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۴ فن دار آنالوگ ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۶ فن دار آنالوگ ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات