لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بی تا
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۲ فن دار آنالوگ ۶۷/۲۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
پکیج شوفاژ دیواری بی تا ۲۴ فن دار آنالوگ ۷۱/۷۰۰/۰۰۰ ۲۴ ساعت
تلگرام اینستاگرام آپارات