لیست قیمت متعلقات و لوازم تاسیساتی
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
کیت شیر وشیلنگ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
سختی گیر مغناطیسی آب ۶۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
سختی گیر پلی فسفات ۸۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
كيت نصب رادياتور ۱/۶۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
کیت نصب پنلی یا حوله ای ۱/۱۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
پک دودکش استیل ۲/۵۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۰/۰۵/۲۷
تلگرام اینستاگرام آپارات