لیست قیمت رادیاتور های بوتان

لیست قیمت رادیاتور های بوتان دارای دو مدل می باشد 

رادیاتور های پره ای بوتان و رادیاتور های پنلی (متری) بوتان

رادیاتور های موجود در بازار که شرکت درحال تولید و عرضه می باشد محصولات ذیل می باشد 

رادیاتور پره ای بوتان مدل ایل پریمو که بصورت بلوک های 5 / 7 / 10 می باشد

قیمت رادیاتور ایل پریمو بوتان پره ای 1.350.000 ريال می باشد

رادیاتور پنلی  (متری ) بوتان مدل ایر تور پن که در متراژ های 60 . 80 . 100 . 120 . 140 سانت می باشد

قیمت بصورت متری محاصبه می شود و هر متر 11.300.000 ريال می باشد

رادیاتور ایل پریمو بوتان، پره ای 1.350.000 ريال

رادیاتور پنلی بوتان، متری 11.300.000 ريال 

 

فروشگاه بوتانو