لیست قیمت پکیج شوفاژ دیواری بی تا
شرح قیمت مصرف کننده(ریال) پایان اعتبار)
پکیج شوفاژ دیواری بیتا ۲۲ فن دار آنالوگ ۳۳/۴۵۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
پکیج شوفاژ دیواری بیتا ۲۴ فن دار آنالوگ ۳۴/۴۰۰/۰۰۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
تلگرام اینستاگرام آپارات